/* ]]> */

Условия за резервации


РЕЗЕРВАЦИЯ 

  • Резервация в Sante SPA Hotel хотел може да направите по следните начини:
  • По телефон на +359 359 80 666
  • По имейл на reservation@spahotelsante.com
  • Чрез сайта на хотела www.spahotelsante.com
  • На място в хотела
  • Резервация по имейл и телефон

При резервации по имейл или телефон, е необходимо да изпратите запитване на имейл: reservation@spahotelsante.com или да позвъните на телефон +359 359 80 666, предоставяйки информация за име на гост, период на престой, брой нощувки, брой възрастни и деца (възраст), след което ще Ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване по имейл или телефон.
Ценовата оферта е с валидност 24 часа. Sante SPA Hotel си запазва правото да променя цените и специалните си оферти в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.

Запитването за оферта не гарантира запазване на помещението. При потвърждението на офертата, Sante SPA Hotel следва да препотвърди отново наличните към момента свободни помещения и цени, след което следва да получите потвърждение на резервацията на посочения от Вас е-мейл. В него ще е описан броят и категорията на резервираните помещения, брой гости (възрастни и деца), дата на пристигане, дата на заминаване, както и дължимата сума. Молим, след получаване на потвърждението да се запознаете с информацията, посочена в него и да се свържете с нас, ако е необходимо да се направи корекция в някои от параметрите на резервацията.

Вашата резервация се счита за потвърдена, но все още НЕГАРАНТИРАНА и следва в срок от 72 часа след получаване на потвърждението да заплатите депозит опоменат в потвърждението на резервацията. Едва след получаване на авансовата сума, резервацията е потвърдена и ГАРАНТИРАНА.

Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

Плащане по резервацията, направена по мейл или телефон може да направите по следните 3 начина:
на място в хотела в лева ( BGN), в брой или с кредитна/дебитна карта* за резервации на стойност до 9,999 лева.
с кредитна/дебитна карта* през нашия виртуален ПОС терминал
по банков път, посочвайки своето име и номер на резервацията като основание за плащане
*Приемат се следите кредитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

Онлайн резервация
През онлайн резервационната система на нашия уеб сайт можете сами да направите резервацията,като въведете задължителните параметри: период на престой, брой възрастни и изберете желаното от Вас налично помещение.
Плащане на онлайн резервация може да направите по два начина:
Плащане през нашия виртуален ПОС терминал с кредитна/дебитна карта (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro) и да получите моментално потвърждение за успешна и ГАРАНТИРАНА резервация.
Плащане по банков път в срок до 72 часа от направата на резервацията, като следва да заплатите депозит в размер посочен в потвърждението на резервацията. Едва след получаване на изискуемата сума по резервацията тя се счита за ГАРАНТИРАНА. Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

Всички желания на клиента, посочени в допълнителното поле за забележки нямат задължаващ характер, но ще направим всичко възможно да бъдат удовлетворени.

Резервация на място в хотела
При резервация на място в хотела е необходимо да предоставите информация за име на гост, период на престой, брой нощувки, брой възрастни и деца/възраст/, след което ще Ви бъде предоставена ценова оферта за настаняване. Офертата за настаняване при запитвания на място би могла да се предостави на хартиен носител или да се изпрати по имейл.
Ценовата оферта е с валидност 24 часа. Sante SPA Hotel си запазва правото да променя цените и специалните оферти в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.
Запитването за оферта не гарантира запазване на помещението. При потвърждението на офертата, Sante SPA Hotel следва да препотвърди отново наличните към момента свободни места и цени, след което следва да получите потвърждение на резервацията на посочения от Вас е-мейл. В него ще е описан броят и категорията на резервираните помещения, брой гости ( възрастни и деца), дата на пристигане, дата на заминаване, както и дължимата сума. Молим, след получаване на потвърждението да се запознаете с информацията, посочена в него и да се свържете с нас, ако е необходимо да се направи корекция в някои от параметрите на резервацията. Вашата резервация се счита за потвърдена, но НЕГАРАНТИРАНА и следва в срок от 72 часа след получаване на потвърждението да заплатите депозит в размера посочен в потвърждението. Едва след получаване на изискуемата сума, резервацията е повърдена и ГАРАНТИРАНА. Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

Плащане по резервация, направена на място в хотела може да направите по следните 3 начина:
на място в хотела в лева ( BGN), в брой или с кредитна/дебитна карта* за резервации на стойност до 9,999 лева.
с кредитна/дебитна карта* през нашия виртуален ПОС терминал
по банков път, посочвайки своето име и номер на резервацията като основание за плащане
*Приемат се следите кредитни карти: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.
При резервация на рецепция и настаняване в следващите 72 часа е необходимо заплащането да се извърши на място или при настаняване в хотела.
При заплащане на депозит за повече от една стая е необходимо да се посочат номерата на резервациите на останалите помещения, както и имена на гостите.
При искане на издаване на фирмена фактура е необходимо да изпратите предварително фирмените детайли преди извършване на плащането на имейл: reservation@spahotelsante.com или да ги предоствите на място преди извършване на плащането в хотела.

Цени
Всички обявени цени на интернет страницата на хотела са в лева (BGN) с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, брой и категория на помещенията, както и от актуалната ценова оферта за съответния период.

Онлайн плащания
Приемани кредитни карти за онлайн плащания: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.
При онлайн резервации, след потвърждаване на резервацията и плащане през виртален ПОС терминал се отваря платежната страница на БОРИКА. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда на БОРИКА, осигуряваща пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран следва да въведете данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка издател, където въвеждате паролата си за автентикация.
За да можете да използвате Вашата дебитна карта, за онлайн разплащания, е необходимо да активирате тази услуга и да получите Вашия секретен код, който да използвате в онлайн разплащанията си. Активацията може да направите на всеки банкомат (ATM) в мрежата на БОРИКА.

Хотелът няма достъп до данните от Вашата карта.
При успешна транзакция, на екрана ще се визуализира транзакционна бележка. В момента на онлайн резервирането сумата по Вашата резервация ще бъде автоматично изтеглена от Вашата карта при приключване на процеса на онлайн плащане през виртуален ПОС терминал. След успешно заплащане на стойността, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата ГАРАНТИРАНА резервация.

Плащане чрез банков трансфер
Плащане на резервацията може да направите по банков път в рамките на 72 часа, считано от момента на регистриране на искането за резервация, по следните банкови сметки в лева:
ФИРМА: „МЕГАВЕЛ“ ООД
БАНКА: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД 
BIC код: UNCRBGSF
BG24UNCR70001524998039
Всички банкови такси и разноски по преводите са за Ваша сметка.
При заявяване на желание за заплащане на резервация чрез банков трансфер е необходимо да впишете Вашето име и номера на резервацията, като основание за плащане. След успешно заплащане на стойността на резервацията по оферта, Вие ще получите фактура за авансовото плащане.

Плащане на място в хотела
Плащане на място в хотела може да направите в лева (BGN) в брой или с кредитна карта ( Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro).
Плащания на Рецепция се приемат в лева (BGN), според официалния финксинг на БНБ 1 евро = 1,95583 лева.
Плащания в брой се приемат при резервации на стойност до 9,999 лева. Ако стойността на резервацията е над 10,000 лева плащането следва да се извърши по банков път или с кредитна карта.
Ако Ви е необходима фирмена фактура, моля да ни предоставите фирмените данни преди извършване на плащането.

АНУЛАЦИИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ
Ако желаете да анулирате Вашата резервация можете да го направите на:
телефон на +359 359 80 666
имейл на reservation@spahotelsante.com
Ако анулирате резервацията си до 4 дни преди датата на настаняване не се дължи неустойка. Внесения депозит може да бъде запазен за бъдещи резервации или върнат по сметка на клиента.
При анулации или промени по резервации получени 3 дни преди настаняване или в случай на неявяване се удържа сума равностойна на внесения депозит по резервацията.
Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено в срок от 15 до 30 работни дни, по начина, по който е получено плащането.
Не се възстановява сумата от непредоставени услуги, поради съкращаване на престоя или при ранно напускане на хотела.
При възстановяване на заплатена сума, всички разходи по превода (банкови такси и други) са за Ваша сметка.

ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИ
Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение) се приемат безплатно до 8 дни преди пристигане, според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна.
Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение) получени от 7 до 3 дни преди пристигане се приемат според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна, като суми по направеното авансово плащане не се възстановяват.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА-ФОРСМАЖОР

Sante SPA Hotel запазва правото си да анулира резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:
– Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
– Възстановява платения депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от титуляра по резервацията, като на същия не се дължи неустойка.
При невъзможност на госта да пътува в случай на форсмажорни обстоятелства и в срок от 7 дни преди настаняване, следва същият да уведоми хотела, предоставяйки писмени доказателства за форсмажорната причина. В този случай хотелът следва да предостави настаняване за друг период.

НАСТАНЯВАНЕ

Настаняването в хотела е след 15:00 часа, а oсвобождаването на стаята в деня на заминаване до 12:00 часа.
Ползването на паркингa в деня на заминаване е до 12:00 часа.
При желание може да удължите престоя си в комплекса след 12:00 часа. За това е необходимо да се направи запитване ден по-рано на Рецепция, за да се провери възможността, според наличностите в деня на заминаване, като се приложат действащите тарифи за услугата „късно освобождаване“.
Климатикът в стаите работи само, когато балконската врата е затворена .
Не е разрeшено пушенетo в стаите, както и на всички закрити обществени места.
Хотелът допуска настаняване на кучета до 5кг. Кучето трябва да бъде ваксинирано, обезпаразитено и на възраст над 6 месеца. Цената за дневен престой е 20лв. Условията за престой в хотела можете да намерите в уебсайта на хотела.
Хотелът не носи отговорност за загубени, повредени или откраднати вещи.
В случай на загубена карта за стая или карта се заплаща компенсаторна такса от 20 лв.
От съображения за сигурност, камери за видеонаблюдение има във всички обществени зони.
Управата на хотела си запазва правото да прави промени в работното време на всички съоръжения и заведения за хранене и развлечения.

ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на Sante SPA Hotel. „МЕГАВЕЛ: ООД, с ДДС номер BG112667062. ИН: 112667062, представлявано от Димитър Вълчев, с адрес на управление гр.Пловдив, р-н Централен, ул. Люлебургас, 4, ет. 4, е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за защита на личните данни 2016/679. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Когато направите директна резервация в Sante SPA Hotel се счита, че сте се запознали с настоящите Общи условия и сте съгласни с тях.

/* ]]> */ ОФЕРТИ